SPRINT- Sport for Inclusion and Tolerance

Proiectul SPRINT unește  experiența a patru organizații partenere din Italia, Bulgaria, Ungaria și România pentru a încuraja și promova participarea la activitatea sportivă a copiilor și a tinerilor proveniți din medii defavorizate: copii în îngrijire rezidențială și copii cu handicap.

Partenerii vor elabora și implementa un studiu care va permite colectarea de date și întărirea unei rețele de cooperare, astfel încât membrii și asociațiile din fiecare regiune să poată beneficia de sinergiile și schimburile produse. Studiul va descrie în detaliu situația actuală a sportului în rândul grupurilor țintă; va contribui la înțelegerea problemelor asociate promovării sportului, care sunt percepute ca obstacole sau stimulente pentru practicarea sportului în rândul grupurilor țintă. Partenerii vor propune acțiuni specifice pentru a îmbunătăți deficiențele identificate; vor fi identificate bunele practici; vor fi produse materiale video dar și un manual cu descrierea bunelor practici din fiecare țară parteneră.

Aplicantul principal al proiectului este UISP Settimo Cirie Chivasso Italia având ca parteneri Asociația Județeană Sportul pentru Toți Suceava, Fundația Courage Plovdiv Bulgaria și Former State Fostered Children Association Ungaria.

SPRINT este componentă a proiectelor Small Collaborative Partnership ale Comisiei Europene prin programul Erasmus +.

https://sprintproject2018.wixsite.com/sprintproject