NEXT Project – Neighbourhood Sport: get healthy, get closer

 

NEXT Project – Neighbourhood Sport: get healthy, get closer este un proiect Erasmus + SPORT programme, Collaborative Partnerships ce se desfășoară pe o perioadă de 2 ani, 2020-2021. Coordonatorul și aplicant al proiectului este UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI, Roma, Italia iar partenerii asociați NTERNATIONAL SPORT AND CULTURE ASSOCIATION, Copenhagam Danemarca, FUNDACIO UBAE, Barcelona, Spania, SPORTSKA ZAJEDNICA ISTARSKE ZUPANIJE, Pula, Croația,  ASOCIATIA JUDETEANA SPORTUL PENTRU TOTI SUCEAVA, România, UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE, Cassino, Italia, și DEUTSCHER TURNER-BUND EV, Frankfurt pe Main, Germania.

Proiectul NEXT Sport se bazează pe ideea de a aduce mișcarea în locurile unde se găsesc persoane sedentare, mai degrabă decât să promoveze activități în locuri unde ar trebui să meargă persoanele sedentare. Locurile alese sunt zonele comune ale condominiilor și grădinilor publice, străzilor și piețelor din jur, respectiv cartierele. În felul acesta se intenționează aducerea mai aproape a activității fizice și sportive de cei interesați pentru îmbunătățirea stării de sănătate și a condiției fizice.

http://www.uisp.it/nazionale/

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.