Program de lucru Luni - Vineri: 08:00 - 16:00
CONTACT 0745/666.568
Trimiteţi-ne un email ajsptsv@yahoo.com

Legislație utilă

Legea 69/2000 a Educatiei Fizice si Sportului
HG 641/ 1998 – privind aprobarea Programului naţional “Sportul pentru Toţi – Romania 2000”
HG 283/2003 privind aprobarea Programului naţional „Mişcare pentru Sănătate”
Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România
P R O T O C O L privind asigurarea cadrului de colaborare în vederea dezvoltării continue şi funcţionării performante a sistemului naţional de educaţie fizică şi sport încheiat între: Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Agenţia Naţională pentru Sport şi Comitetul Olimpic şi Sportiv Român
Cartea Albă privind Sportul – Comisia Europeană
Legea 4/2008 privind prevenirea si combaterea violentei cu ocazia competitiilor si a jocurilor sportive
Ordonanţa 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii
Legea 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate activităţilor nonprofit de interes general
Ordin nr.130 din 28 martie 2006 privind finantarea nerambursabila din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat si ale asociatiilor pe ramura de sport judetene si ale municipiului Bucuresti