Program de lucru Luni - Vineri: 08:00 - 16:00
CONTACT 0745/666.568
Trimiteţi-ne un email ajsptsv@yahoo.com

Despre noi

Asociaţia Judeţeană „Sportul pentru Toţi” Suceava este o organizaţie non-guvernamentală înfiinţată în anul 2002 în baza Ordonanţei 26/2000 cu privire la Asociaţii şi Fundaţii şi Legea 69/2000 a Educaţiei Fizice şi Sportului. Tot în anul 2002 a primit şi Certificatul de Identitate Sportivă de la Ministerul Tineretului şi Sportului. AJSPT Suceava este o organizatie non-guvernamentala, apolitica si non-profit al carei scop este promovarea sportului pentru toti.

Structura de conducere a asociatiei include un presedinte, un vicepresedinte, un secretar si doi membri. Asociatia are un numar de 200 de voluntari care se implica in organizarea si derularea proiectelor.

Activitatea asociatiei se bazeaza pe urmatoarele resurse financiare: finantari din bugete destinate proiectelor publice si private; donatii si sponsorizari; cotizatiile membrilor.

La nivel local si national asociatia organizeaza in fiecare an aproape 20 de de proiecte si competitii incluse in calendarul Federatiei Romane Sportul pentru Toti.

Principalele obiective ale AJSPT Suceava sunt:
a) dezvoltarea de strategii pentru a asigura participarea libera a oricarei persoane fără discriminare, la activități fizice sportive pentru sănătate, educație și recreere;
b) desfășurarea unor campanii de informare și promovare a conceptului sportul pentru toți prin intermediul mijloacelor mass-media.
c) elaborarea, producerea și difuzarea de materiale documentare, pliante, broșuri, producții audio-video în vederea creșterii gradului de conștientizarea a populației asupra importanței practicării activităților fizice sportive.
d) elaborarea și aplicarea de programe proprii urmând menținerea și valorificarea tradițiilor și datinilor locale, condițiile climato-geografice și ținând cont de nevoile și preferințele populației.
e) îmbunătățirea sub toate formele a bazei materiale necesare desfășurării activităților sportive la nivel optim și în condiții de maximă securitate.
f) asigurarea necesarului de resurse umane, formarea acestora, valorificarea potențialului uman existent în vederea creerii cadrului adecvat pentru organizarea și desfășurarea cu profesionalism a programelor sportul pentru toți.
g) acordarea de burse, organizarea și participarea la cursuri de specialitate în țară și străinătate.
h) organizarea/realizarea oricărei alte activități compatibile cu scopul asociației.
i) atragerea de sponsori și orientarea fenomenului sponsorizării spre domeniul sportul pentru toți.
j) organizarea de activități specifice sportul pentru toți și sprijinirea oricărei inițiative în acest sens.
k) susținerea și desfășurarea de cursuri și alte activități practice în vederea dezvoltării turismului sportiv-recreativ, a drumețiilor, a mersului pe munte pentru descoperirea naturii și protejarea mediului.
l) dezvoltă activități și acțiuni de tineret și pentru tineret.
m) desfășoară activități specifice și de incluziune socială cu persoane provenite din categorii sociale defavorizate: copii, femei, șomeri, tineri, imigranți, minorități etnice, persoane private de libertate dar și alte categorii sociale defavorizate.
n) desfășoară activități de voluntariat și pentru formarea voluntarilor în conformitate cu legislația specifică națională și europeană.
o) respectarea reglementărilor Agenţiei Naţionale Antidoping şi a prevederilor specifice ale Federaţiilor Naţionale referitoare la acţiunea antidoping.
p) Acţionează pentru prevenirea şi combaterea violenţei în sport conform Legii nr.4/ 2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive, pentru promovarea spiritului de sportivitate, ( fair – play ) şi toleranţei în întreaga activitate sportivă.
r) promovează acţiunile de prevenire şi combatere a folosirii substanţelor interzise şi a metodelor neregulamentare de influenţare a rezultatelor sportive conform prevederilor Legii 227/ 2006 privind prevenirea şi combaterea dopingului în sport;
s) Respectarea prevederilor Legii 551/ 2006 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Disciplină Sportivă
t) Dezvoltă și desfășoară activități de formare profesională, educație formală și nonformală în conformitate cu legislația în vigoare.