ACTIVE AGEING FESTIVAL

ACTIVE AEGING FESTIVAL este un proiect Erasmus + SPORT programme, Small Collaborative Partnerships ce se desfășoară pe o perioadă de 2 ani, 2020-2021. Coordonatorul și aplicant al proiectului este SPORTNA UNIJA SLOVENIJE – ZVEZA DRUSTEV ZA SPORTNO REKREACIJO (Sport Union of Slovenia) iar partenerii asociați ASOCIATIA JUDETEANA SPORTUL PENTRU TOTI SUCEAVA – România, SPORTNO DRUSTVO UDARNI LIST Novo mesto- Slovenia și INTERNATIONAL SPORT AND CULTURE ASSOCIATION, Copenhaga, Danemarca.

Proiectul are ca principale direcții de dezvoltare: încurajarea incluziunii sociale și a egalității de șanse prin sport, consolidarea capacității de lucru, creșterea gradului de conștientizare a nevoii de mișcare, încurajarea participării pentru îmbunătățirea activității fizice și a sănătății, cu o atenție specială asupra populației în vârstă. De asemenea se pune accent pe consolidarea cooperării între organizațiile sportive, organizațiile de seniori dar și părțile interesate din domeniul sănătății.

https://www.sportna-unija.si/

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.